Tvrdosti Kamenů

03.05.2023

Nejprve si povíme kdo byl Friedrich Mohs ...

Carl Friedrich Christian Mohs byl německý geolog a mineralog, který se narodil 29. ledna 1773.
Studoval chemii, matematiku a fyziku na Univerzitě v Halle. V roce 1802 byl poprvé pozván do Rakouska, kde třídil a popisoval minerály v soukromé sbírce bankéře J. F. van der Nülla.

V roce 1812 byl jmenován profesorem mineralogie na Joanneu ve Štýrském Hradci. V této době v rámci své práce začal určovat fyzikální charakteristiky minerálů a podle nich je třídit. Tím se odlišoval od klasifikace tehdejších mineralogů, kteří minerály řadili podle jejich chemického složení.

Vytvořil stupnici tvrdosti, která je dodnes používána a říká se jí Mohsova stupnice tvrdosti. 

MOHSOVA STUPNICE OD NEJMĚKČÍCH NEROSTŮ PO NEJTVRDŠÍ:

1. Mastek
2. Sůl kamnná
3. Kalcit
4. Fluorit
5. Apatit
6. Živec
7. Křemen
8. Topaz
9. Korund
10. Diamant

Nejtvrdší Minerály:

Tvrdost byla dříve určujícím měřítkem mezi drahokamy a polodrahokamy. Za drahokam byl považován kámen s tvrdostí větší jak křemen (více jak 7 dle Mohse). 

Mezi nejtvrdší kameny patří: akvamarín s tvrdostí (7,5 – 8); topaz (8); korund (9) a jeho odrůdy rubín (9); safír (9) smaragd (7,5 – 8). 

Vrcholem Mohsovy stupnice je král drahokamů - diamant; s tvrdostí (10).

Je diamant nejtvrdší kámen?

Na Mohsově stupnici tvrdosti zaujímá diamant nejvyšší pozici. V roce 2009 byly v jednom z meteoritů objeveny další dvě modifikace uhlíku (obdobné diamantu) a s vyšší tvrdostí. 

Nejtvrdší známý materiál na světě je též modifikací diamantu. Nazývá se ADNR (Aggregated diamond nanorod) a vytvořili jej vědci z Bayreuthské univerzity v roce 2005 pomocí nanokrystalizace diamantu. Molekuly v této látce (nejedná se o minerál) mají tvar ullerenů, vytvářejících řetězce o délce jednoho mikrometru. ADNR vydrží tlak 491 gigapascalů.