Jak hodnotíme diamanty

27.04.2023

Brus - Hmotnost - Čistota -Barva 

Pojďme si vysvětlit co znamená tzv. 4C 

Diamanty jsou mezi drahokamy jedinečné tím, že pro ně existuje celosvětově uznávaný hodnotící systém, který přináší lepší orientaci v aktuálních cenách broušených diamantů.
Vliv na hodnotu diamantů má soubor tzv. 4C (Carat - hmotnost, Colour - barva, Clarity – čistota, Cut – brus). Může se tedy stát, že větší diamant, který vykazuje horší výsledky v jednom nebo více dalších parametrech, bude levnější než diamant s nižší hmotností.

1. Cut – brus.
Moderní briliantový brus je založen na optických výpočtech se zaměřením na maximální krásu kamene, která je výsledkem brilance a disperze. Briliantový brus má kulatý obrys a skládá se z koruny (32 faset + tabulka) a pavilonu (24 faset + možná kaleta)
Posouzení kvality brusu spočívá v porovnání sledovaného kamene s ideálními proporcemi a symetrií matematicky vypočítaného modelu (nepravidelnosti symetrie jsou definovány jako vady brusu). Odchylky od takového modelu jsou značeny jako kvalita brusu, pro kterou se používá stupnice: very good, good, fair a poor..

2. Carat – hmotnost.
Hmotnost diamantu je udávána vždy v karátech - mezinárodně se užívá zkratky "ct". Tato váha se v certifikátech udává s přesností na dvě desetinná místa.
1 ct = 200 mg = 0,2 g
Vzhledem k přesně stanoveným parametrům briliantového brusu lze poměrně přesně určit váhu také změřením základních rozměrů briliantu, tj. průměru (min. ve dvou na sebe kolmých osách) a výšky.
Jednotka karát pochází ze středověkých tržišť, kde se jako váhová jednotka pro obchodování s drahými kameny, resp. pro jejich vyvažování, používala semena svatojánského chleba. Semena svatojánského chleba měla tu vlastnost, že všechna vážila stejně. Anglický název chlebovníku je carob, od tohoto slova vznikl název carat = karát.

3. Clarity – čistota.
Čistota je dána počtem cizorodých látek obsažených v pozorovaném diamantu. Tyto nehomogenity mohou být vnitřní charakteristiky - nazývají se inkluze (tmavý "uhlík", bílý "led", praskliny, atd.) -, které vznikly v jednotlivých fázích tvorby krystalu. Dále to mohou být vnější charakteristiky (škrábance, nadbytečné facety, naturály, atd.), jež vznikly opracováním, nebo je nebylo možné opracováním odstranit.

Mezinárodní stupnice čistoty diamantu:
- LC (Loupe-Clean) nebo IF (Internal Flawless)
Čistota diamantu je označená "čistý pod lupou" (loupe-clean), pokud za stanovených podmínek diamant splňuje podmínku absolutní průhlednosti bez inkluzí.
- VVS* (Very Very Small) (VVS 1, VVS 2)
Velmi velmi malé inkluze, které jsou velmi těžko zjistitelné při zvětšení 10x.
- VS* (Very Small) (VS 1,VS 2)
Velmi malé inkluze, které jsou velmi těžko zjistitelné při zvětšení 10x.
- SI* (Small Inclusions) (SI 1, SI 2)
Malé inkluze snadno zjistitelné lupou s 10násobným zvětšením, ale neviditelné pouhým okem z korunové strany brusu.
- PI (Pique)
Střední inkluze bez problémů viditelné při zvětšení 10x a obtížně viditelné pouhým okem z korunové strany brusu, nerušící brilanci.
- P II (Pique II)
Velké a četné inkluze, velmi lehce zjistitelné pouhým okem z korunové strany brusu, lehce snižující brilanci diamantu.
- P III (Pique III)
Velké, četné inkluze, velmi lehce zjistitelné pouhým okem z korunové strany brusu, snižují brilanci diamantu.

4. Color – barva.
Diamant se jako jediný drahý kámen v přírodě vyskytuje ve všech barevných modifikacích. Ovšem diamanty vyskytující se v přírodě, se nejčastěji po vybroušení nacházejí v barvách od bílé po žlutou. Na tyto základní barvy byla přijata mezinárodní stupnice barev, která se značí písmeny latinské abecedy D-Z. Čím je barva kamene bělejší, tím je její označení blíž k začátku abecedy.
Všech 23 stupňů barevné stupnice od D (bezbarvé) po Z (zřetelně žluté nebo světle hnědé) je podle GIA rozděleno do pěti kategorií: bezbarvý (D–F), téměř bezbarvý (G–J), velmi jemné stopy barvy (K–M), jemné stopy barvy (N–R) a zřetelné stopy barvy (S–Z).
Čím vyšší bezbarvostí kámen vyniká, tím výše stoupá jeho cena, a proto diamanty v barvě D bývají tak drahé. Zároveň takové diamanty patří i mezi ty nejvzácnější.
Barva je do značné míry záležitost osobního vkusu. Zatímco někdo hledá téměř bezbarvý diamant, jiný dává přednost jemně tmavšímu zabarvení. Záleží tedy na vás a na tom, co přesně od kamene očekáváte.
Pokud ho kupujete s investičními záměry, je rozhodně lepší sáhnout po vyšším stupni. Pokud bude diamant zasazený do zásnubního prstene, do vašeho rozhodnutí se o to více promítne otázka vkusu, ale i barva kovu a to, jaký je váš rozpočet a celkové požadavky.